מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול הסעיפים בחוק ההתנתקות הנוגעים לאיסור שהייה בשטחים שפונו בצפון השומרון: «ברור לכולם עד כמה ‘תכנית ההתנתקות’, כפי שקראו לה, הייתה תכנית עיוולת»

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות — ביטול איסור הכניסה לשטח בצפון השומרון והשהייה בו, של חברי הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לימור סון הר מלך וקבוצת חברי הכנסת. בהצעת החוק תמכו 40 חברי כנסת, למול 17 חברי כנסת שהתנגדו.

מוצע לקבוע כי סעיפים 23 עד 27 בחוק הקובעים הגבלה ואיסור של כניסה ושהייה של אנשים בשטח המפונה החל ממועד מסוים, הסמכת כוחות הביטחון למנוע כניסה לשטח המפונה והוצאת מי ששוהה בו בניגוד לחוק, וכן הוראות עונשין בעניין זה — לא יחולו על השטח המפונה בצפון השומרון.

בדברי ההסבר נכתב: «בחלוף השנים, לדעת המציעים אין עוד הצדקה למנוע כניסה ושהייה של ישראלים בשטח המפונה בצפון השומרון, ולפיכך מוצע לקבוע כי סעיפים אלה לא יחולו עוד על השטח המפונה.

כמו כן נקבע כי «בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אם לשנות את שם החוק כך שישקף את התיקון המוצע וכן אם לבטל את תחולתם של סעיפים 28 עד 30(ב) על השטח בצפון השומרון, שעניינם ביטול זכויות לגבי מקרקעין של ישראלים בשטח המפונה, מסירת מקרקעין ופינוי מיטלטלין».

ח»כ אלדשטיין אמר בדיון: «לאחר שנים רבות ברור לכולם עד כמה ‘תכנית ההתנתקות’, כפי שקראו לה, הייתה תכנית עיוולת». לדבריו: «אני מקווה שנוכל לתת דוגמה לכך שאנחנו בכנסת יודעים לתקן עוול, גם אם עברו כמה שנים».

Поделитесь новостью